Om Svenska Affärer

Svenska Affärer är ett oberoende nätmagasin kopplat till det svenska näringslivet. Syftet är att uppmärksamma drivna företagare och entreprenörer över hela landet, för att på så sätt gynna dem i sitt företagande.