Sibirisk-lärk

Allt du behöver veta om sibirisk lärk

Vad är sibirisk lärk?

Larix Sibirica eller Sibirisk lärk som det kallas för här Sverige är en art i familjen tallväxter. Trädet växer över stora delar av Ryssland, men finns även i Kina & Mongoliet. Trädet kan bli upp till så mycket som 40m högt med en stam på 80 cm i diameter. Barken på trädet är mörkbrunt eller mörkgrått. Kronan på den sibiriska lärken är konisk, grenarna hänger inte och de är gula eller gulgrå.

Sibirisk lärk växer bland annat i områden med permafrost. Permafrost är ett geologiskt fenomen vilket innebär att marken är frusen året om. Den fuktiga marken gör så att trädet utvecklas och växer ännu mer. Samtidigt har trädet en mycket hög rötbeständighet, vilket krävs för att växa och utvecklas i fuktiga områden. Rötbeständighet kan vara olika från träd till träd, detta bestäms av arvsfaktorer. Trots detta tuffa och hårda klimat växer den sibiriska lärken högt och stolt. Den orörda naturen ser till att trädet får de absolut bästa förutsättningarna för att växa i den fria naturen.

Sibirisk lärk kan användas som snickerivirke och båtvirke. Det är inte svårt att hitta träkonstruktioner av sibirisk lärk i Sverige. Det är inte så konstigt heller då träslaget är av mycket hög kvalitet. Det som karakteriserar den trädet är dess naturliga impregnering.

Att tänka på vid användning av sibirisk lärk som snickarvirke

När man snickrar och hanterar träd och snickarvirke finns det en del saker man bör tänk på. Framförallt är det viktigt att förborra hål som man ska skruva i. Det är även viktigt att inte glömma att se till så skruvhuvudet hamnar i höjd med träet och alltså inte sjunka in i träet. Detta görs i syfte att minimera risken för att det ska uppstå sprickor i träet.

Använd även alltid rätt utrustning vid hantering av snickarvirke. Att använda handskar är fundamentalt. Olika typer av flisor kan fastna i din hand och det är inte trevligt om det blir infekterat. Att använda en skyddsmask när man exempelvis slipar virket är även det viktigt. Självklart vill man inte ha damm och spån i sin kropp.

Sibirisk lärk och dess hållbarhet

Sibirisk lärk är enligt forskning ett mycket hållbart träslag. Hur kommer detta sig frågar du? I en rysk studie från Kharuk (1961) så gjorde men en undersökning för att mäta hållbarheten. Målet med studien var att få reda på om träet verkligen är så hållbart som många säger. Totalt undersökte man ca 11 000 kraftledningsstolpar av sibirisk lärk. Resultatet från studien visade på att lärkstolpar i marken hade en livslängd på 15–32 år. Anledningen till den grymma hållbarheten är för att sibirisk lärk har en naturlig impregnering. I studien jämförde man även sibirisk lärk mot andra trädarter. Slutsatsen utifrån detta var att sibirisk lärk bryts ner mycket saktare i organisk mark jämfört med andra arter.

Att tänka på

Det finns flertalet saker man bör tänka på vid användning av sibirisk lärk. Först och främst bör man veta vad man ska göra med träet. Ska det köpas osågat eller som snickarvirke? Det handlar egentligen om att identifiera de behov man har. De behov man har kan handla om pengar och hur mycket tid man är beredd att lägga ner på arbetet. Är du osäker så kan du alltid kontakta en person med expertis inom området. Ett annat alternativ är att själv läsa på om den information som finns på internet.