Bil som behöver bärgare

Olika typer av bärgare som finns i Katrineholm

Bärgare kallar man ett fordon som har kapacitet att transportera andra fordon som exempelvis har fått morothaveri eller punktering eller på något annat sätt inte går att framföra av egen kraft. De flesta bärgningsbilar har även möjlighet med att hjälpa till med mindre arbeten som till exempel starta en bil med hjälp av startkablar. Assistancekåren Bärgningsbolaget i Katrineholm AB har länge arbetat med bärning av privatbilar till tyngre fordon. Nedan kommer ett exempel på vad för typ av tjänst de kan erbjuda.

Det finns olika typer av bärgare. Ofta brukar de kategoriseras utifrån hur de ser ut och vilken möjlighet de har för att transportera och bärga andra fordon. Ett annat ord för bärgare är assistansfordon eller bilassistans. Oavsett vilket begrepp man använder sig av så brukar man avse samma typ av fordon, det vill säga ett fordon som har möjligheten att antingen lyfta upp ett fordon på släpet eller dra det efter sig om hjulen fungerar som de ska.

De olika kategorier som man brukar dela upp bärgare i är följande:

Tungbärgare, denna typ av bärgare är den största typen och bärgarens huvudsakliga användningsområde är att bärga tyngre fordon så som lastbilar och bussar. Tungbärgare är ett väldigt kraftfullt fordon och den klarar ofta av att transportera väldigt tunga och stora fordon. Behovet av en tungbärgare är stort i större städer med stor kollektivtrafik. Bussar i kollektivtrafiken kan få olika sorters problem och då behövs det en tungbärgare för att transportera bort bussarna från vägarna. I större städer passerar ofta väldigt många lastbilar och det kan även hända att en tungbärgare måste komma och bärga bort lastbilar som har fått problem.

Det finns olika typer av bärgare.

Vidare finns det även en bärgartyp som kallas för garagebärgare. Det är en bärgare som kan liknas vid en vanlig pickup. Vad som skiljer garagebärgaren från en vanlig pickup är att den har en lyftanordning påkopplad som innebär att man kan lyfta upp framdelen eller bakdelen på en bil för att sedan transportera iväg den med hjälp av de hjulen som fungerar på bilen.

Den sista typen av bärgare kallas för flak-bärgare. Det kan liknas vid en större lastbil där flaket har plats för bilar av lite olika storlekar. Vid bärgningsarbeten lyfts sedan det havererade fordonet upp och placeras på flaket. En flak-bärgare används i de fall där det havererade fordonet som behöver assistans inte har några fungerande hjul. Då är det mycket viktigt att det finns en flak-bärgare tillgänglig eftersom det inte går att bärga bort fordonet med hjälp av någon annan bärgartyp som använder sig av fordonets hjul.

För att komma i kontakt med en bärgare kan man göra på lite olika sätt. Ett vanligt sätt att komma i kontakt med företag som arbetar med bärgning är att ringa en central. Det är en central som olika bärgare runt om i landet har anslutit sig till och personal på centralen kan sedan kontakta en bärgare som befinner sig i ett område i nära anslutning till där fordonet har fått problem.

Priserna för bärgning skiljer sig beroende på vilken veckodag det är och vilken tid på dygnet som man behöver anlita en bärgare. Många företag erbjuder att bärga på jourtider, det vill säga tider som ligger utanför arbetstider. Om man behöver bärgning vid dessa tidpunkter kan det vara något dyrare än vid vanliga tider.

Kommentera

Name
Email
Website