Kranbil stockholm

En guide för kranbilar i Stockholm

En kranbil är en större lastbil som har en monterad kran. Kranen är i de flesta fall monterad på lastbilens flak och det finns många olika anordningar för hur kranen kan sitta och vilka egenskaper den har. Vissa kranbilar har kranen monterad direkt bakom förarhytten för att kunna använda kranen och lyfta på saker på lastbilsflaket.

Det finns ett bra utbud av kranbilar i Stockholm och det är många företag som arbetar med att hyra ut sina kranbilar alternativt att de säljer tjänsten som helhet och även utför arbetet. Exempel på företag som arbetar med kranbilar i Stockholm är SMLBC, Holmströms Åkeri, Stockholms Åkeri samt Edins Kranar. Detta är bara ett exempel på några av de många företagen som arbetar inom kranbils branschen i Stockholms området.

Kranbilar finns i många olika storlekar och beroende på vad man har för behov av att lyfta så kan man välja antingen en större bil eller en mindre bil. Om det bara är små föremål man ska flytta med hjälp av en kranbil kan det vara smart att välja en av de lite mindre modellerna. De mindre kranbilarna är betydligt smidigare och köra i Stockholms innerstad än vad de större rejäla lastbilarna är. Men ibland är det väldigt stora föremål som ska lyftas som exempelvis tunga containers. Då måste man ta till en av de större modellerna av kranbilarna för att klara av att lyfta objekten.

Vidare så har kranen som är monterad på lastbilen olika lång räckvidd. Idag har tekniken kommit väldigt långt och många av kranarna är utfällbara så att de kan få en mycket lång räckvidd. Det finns inga standard mått för hur lång räckvidd en kran har utan det kan vara allt ifrån 10 till 40 meter och ibland ännu längre. Det beror lite på hur kranen är konstruerad och hur stor lastbilen är. För kranbilar som har en väldigt lång räckvidd är det viktigt att man ser till så att lastbilen är stabil och inte riskerar att välta vid själva lyftet.

Det finns många olika användningsområde för kranbilar i Stockholm. Det vanligaste arbetsområdet är när man behöver lyfta något och lasta på det på lastbilen, exempelvis en container. Men det finns även möjligheter för att koppla på en personkorg på kranen. Då kan man med hjälp av lastbilen och kranen lyfta upp människor på ställen som kan vara svåra att komma åt. Även om det inte är det vanligaste användningsområdet så kan det vara bra att känna till att möjligheten för att koppla på en personkorg på en kranbil finns.

Lyftkapaciteten för en kranbil kan skilja sig väldigt mycket helt beroende på vilken typ av kranbil det är. Exempelvis kan en kranbil i en normal storlek lyfta upp till 16 ton. Detta skiljer sig som sagt väldigt mycket beroende på vilken typ av kranbil man har och hur stor den är. Det är viktigt att man inte överskrider de vikt angivelser som finns för kranbilen. Om man lyfter för tunga föremål finns det en stor risk för att kranen går sönder eller att lastbilen välter.

Kommentera

Name
Email
Website